Welkom op de website van de

Zusters van Vorselaar!

De Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar of Zusters van Vorselaar vormen een congregatie van apostolische religieuzen. Decennialang was onderwijs het exclusieve apostolaatsterrein van de congregatie. Haar naam spreekt in dit opzicht voor zich. In de provincies Antwerpen, Brabant en Limburg stichtte de congregatie in een 150-tal parochies christelijke (katholieke) scholen, die vanaf ca 1850 tot de recente invoering van gemengd onderwijs enkel voor meisjes toegankelijk waren. Zij participeerde, samen met andere congregaties, in belangrijke mate aan de uitbouw van het katholiek meisjesonderwijs. Meer info over OZCS Koepel, Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke Scholen vindt u door hier te klikken of onder Apostolaat/Onderwijsinrichtingen. 

Lodewijk Vincent Donche
Gravin Van de Werve Dellafaille

De stichters, Lodewijk Vincent Donche s.j., en gravin Regina della Faille waren gedreven mensen die gegrepen waren door de persoon en de boodschap van Jezus van Nazareth, en werden diep geraakt door de armen van hun tijd. Ze wilden deze armen optillen tot het niveau van een volwaardig menselijk bestaan. Daartoe richtten ze in 1820 een congregatie van zusters op die zich zou toeleggen op het onderwijs en de christelijke opvoeding van het volkskind en op het bezoeken van arme zieken.

De Zusters van Vorselaar willen ook vandaag in evangelische eenvoud en liefde mensen nabij zijn. De maatschappelijke evolutie plaatst hen geregeld voor nieuwe uitdagingen op vlak van opvoeding en onderwijs, van missionering en zorg voor kansarmen. Hun zorg blijft dat, trouw aan het charisma van de stichter en in samenwerking met leken, de christelijke waarden worden doorgegeven en levend gehouden. Ook zieke en bejaarde religieuzen zijn door gebed, door zusterlijke liefde en door belangstelling voor de zending van de congregatie en de kerk apostolisch vruchtbaar. Vanuit hun ervaring en het aanvaarden van beperktheden, kunnen zij levenswijsheid, mildheid en begrip delen.

Contactformulier