“Iedere zuster zal zich actief betrokken

weten bij het missie-

apostolaat van de congregatie.”