Opvoedingsproject


We leven in een unieke tijd. De tijd kantelt: de cultuur van gisteren ligt in de kering met de cultuur van morgen. Voor vele mensen lijkt het wel of de wegwijzers naar geluk in alle richtingen staan. Daarom is dit geen makkelijke tijd maar tegelijk toch ook een gunstige tijd om op te voeden.


Deze kentering werpt immers een schaduw af op mensen. Ze zijn in verwarring, twijfelen aan de toekomst, voelen zich innerlijk leeg. Hun vertrouwen is zoek. Deze maatschappij lijkt soms moe en zonder project. Iedereen is door deze tijd getekend: jong en oud, opvoedeling en opvoeder. We staan dan ook sterker dan voorheen voor de uitdaging – samen – te kiezen voor een nieuwe toekomst. De nieuwe cultuur – in dialoog – voorbereiden is dé kernopdracht van opvoeden vandaag.

Deze kanteling van de tijd wekt echter ook enthousiasme. De weg naar morgen ligt breed open, de menselijke creativiteit schept onvermoede kansen, er leeft een scherpe honger naar zingeving, vele zinzoekers voorvoelen de kans op een nieuwe samenleving.


Deze tijd hunkert ongetwijfeld naar hoop. Daarom is het broodnodig dat wij opvoeders vertrekken vanuit een grondhouding van hoop en geloof in de toekomst. Dan vooral zullen wij kinderen en jongeren echt aanspreken.

Vanuit dit opzicht is het een voorrecht te geloven in het evangelie. Want deze boodschap verhaalt dat de mens bekwaam is tot het goede. Het evangelie motiveert om zonder enige reserve voor de mens te kiezen. Bovendien schenkt het de gelovige een sterk vertrouwen in de toekomst omwille van de aanzegging dat er een Betrouwbare is die zich heeft ingevoegd in de geschiedenis en Die niet ophoudt de belofte te herhalen dat Hij alles ooit ten goede zal keren.


Lodewijk Vincent Donche was een man van hoop. Hij leefde vanuit een bewogenheid die andere mensen in beweging zette. Zijn sterk charisma leeft nog verder tot op vandaag.

Donche was een spirituele mens, het was hem aan te zien dat hij in voeling leefde met het Mysterie dat ons overstijgt. Hij werd gegrepen door Jezus Christus, en hij werd diep geraakt door de armen van zijn tijd.

Het stichtingscharisma van deze gedreven man bestond er in dat hij zich omringde met vrouwen om het evangelie in praktijk te brengen door opvoeding en onderwijs. Hij zag Jezus als het fundament voor dit levensproject en hij hoopte door deze dienst aan de armen God te eren.


Lodewijk Vincent Donche was een visionair. Hij had een aanstekelijke visie die hertaald in deze tijd een mobiliserend project aanbiedt op de maat van morgen!

Hij beklemtoonde dat goede opvoeding
1. gericht is op het leven van concrete kinderen of jongeren,
2. streeft naar een totale persoonsvorming,
3. getuigt van een voorkeurliefde voor de zwaksten,
4. steunt op een persoonsbevorderende relatie,
5. een bijzondere zorg betoont voor geloofsopvoeding,
6. veel van haar kracht haalt uit samenwerking en communio.

 

De rest van het opvoedingsproject kan u lezen door hier te klikken.