'Wij wensen aan zieke en bejaarde zusters
een voortdurende totaalzorg  te geven

met respect en waardering voor ieders eigenheid

en dit in een aangename religieuze leefsfeer.'
Totaalzorg is voor ons tegemoetkomen aan materiële behoeften: aangepaste en verzorgde voeding en kleding, een huiselijke inrichting, een eigen kamer en het waarborgen van de privacy, zodat de bewoner zich thuis kan voelen.

Totaalzorg betekent ook dat wij professioneel werken met bijzondere aandacht voor een menselijke, volwassen benadering.
Elke mens – als autonome persoon met een zekere keuzevrijheid – hartelijk benaderen, beluisteren, bemoedigen en bevestigen, geeft een gevoel van zich aanvaard weten, schept een geest van vertrouwen en maakt tevreden.

Totaalzorg betekent ook dat wij, binnen een sociaal netwerk, noodzakelijke levensruimte creëren voor elkaar, waar betekenisvolle relaties onderhouden worden en waar we trachten rekening te houden met ieders interesse. Nieuws van veraf en van dichtbij binnenbrengen, houdt mensen betrokken bij de tijd. Ontspanning en feestelijke momenten bevorderen de familiale sfeer.

Binnen deze totaalzorg brengen wij respect op voor het specifieke van het religieuze leven, o.m. geloftebeleving, zending, gebeds- en gemeenschapsleven. Bejaarde en zieke zusters worstelen ook wel eens met het voorbije leven, met zinvragen, met onverwerkte ervaringen. In een “goede zorg”-omgeving is daar begrip voor, helpt men zwakke momenten relativeren en kan de bereidheid tot verzoening groeien. Zo krijgen mensen kansen om, te midden van de beperktheid van persoon en leefwereld, hun leven te voltooien.